Sådan arbejder vi

Coachens opgave er ved hjælp af forskellige metoder og spørgsmålstyper at støtte dig i at få større selvindsigt og at opdage nye muligheder i livet.

ID lifecoach uddannelsen tager udgangspunkt i det hele menneske. Derfor vil vi i vores spørgsmål støtte dig i at undersøge, hvad hhv. dine tanker, følelser og krop fortæller dig. Vi vil støtte dig i at udvikle kompetencen til at tænke, føle og handle på måder, der forøger livskvaliteten for både dig og dem, du indgår i relationer med.

Vi tager altid udgangspunkt i din nuværende situation. Det kan være reaktioner eller mønstre, som du ønsker at se nærmere på og eventuelt ændre i fremtiden.

Coachingen vil som udgangspunkt være ressourceorienteret. 
Den vil hjælpe dig med at opdage dine ressourcer og talenter og få dem frem i lyset.

Hvad du får ud af det:

 • At opdage egne uudnyttede potentialer og muligheder.

 • I højere grad selv at stå ved roret i dit eget liv.

 • At få hjælp til at opstille de mål, som du finder vigtige i livet og lave overkommelige og motiverende planer.

 • At få øje på egne ressourcer og selvbegrænsende overbevisninger.

 • At forbedre dine relationer til andre mennesker.

 • At blive bedre til at sætte sunde grænser og udtrykke dine egne følelser og behov.

 • At bryde ud af begrænsende roller og selvbilleder.

 • At se med venlighed på dine såkaldte værste sider og finde ud af, om de kan gøre noget godt for dig, hvis du bruger dem konstruktivt.

 • At kunne håndtere hverdagens travlhed og mange påvirkninger.

 • Støtte til at komme igennem en stressperiode.

 • At blive bedre til at være i nuet.

 • At opnå større indre ro.

Etiske retningslinjer

Det, vi taler om, er fra vores side tavshedsbelagt. Du vælger selv, hvad du fortæller videre.